پرایمر اکریلیک آب پایه

این پرایمرها از سیالیت مناسب و چسبندگی فوق العاده بالا به انواع سطوح غیر فلزی از قبیل چوبی، سیمانی، آجری و … برخوردار بوده و در واقع چند منظوره می باشند.

اعمال این پرایمر باید بر روی سطح تمیز و عاری از رنگ، گرد وخاک، رطوبت و انواع آلودگیها صورت پذیرد. اعمال آن با انواع روشها شامل قلم مو، غلتک، پاشش با هوا و بدون هوا امکانپذیر است. این پرایمر سطح را بلوکه کرده و چسبندگی مناسب لایه های بعدی به سطح را امکانپذیر می سازد. همچنین اعمال آن از نفوذ رنگ زیر لایه به رنگ نهایی جلوگیری می کند.

اعمال پرایمر از پوسته شدن، طبله شدن و کنده شدن رنگ از زیرلایه ممانعت می نماید. در رنگ آمیزی سطوح غیر فلزی، حتما لازم است که پرایمر به عنوان لایه اول و مستقیما بر روی زیرلایه اعمال شده و بر روی آن می توان پلی تکس و یا رنگ نهایی را اعمال نمود. 

برای رسیدن به حداکثر خواص مطلوب، این محصول را نباید رقیق کرده و باید با فرمول اصلی اعمال نمود. پرایمر اکریلیک آب پایه داملا در بسته بندی های ۴، ۱۰ و ۲۰ لیتری به بازار عرضه می شود.

https://onlineapotheekbelgie.com/viagra-professional-be/