رویه پلی اورتن نیم براق

این رنگ برای رنگ آمیزی در فضاهای با خورندگی متوسط در حضور تخریبهای مکانیکی نظیر سایش مناسب است. فام رنگی متنوعی داشته و اعمال آن با انواع روشها شامل قلم مو، غلتک، پاشش با هوا و بدون هوا امکانپذیر است. این رنگ دو جزئی بوده و قبل از اعمال باید با هاردنر ویژه که در بسته بندی قرار داده شده است مخلوط شود. در صورت نیاز به رقیق سازی، باید از تینرهای مخصوص پلی اورتان استفاده نمود. رنگ رویه نیم براق پلی اورتان داملا در بسته بندی های ۴، ۱۲ و ۲۵ کیلوگرمی به بازار عرضه می شود.