رویه اکریلیک نیم براق

این رنگ برای شرایط معتدل و مرطوب یا خشک طراحی شده و برای رنگ آمیزی فضاهای داخلی و بیرونی ساختمان مناسب است. حداکثر دمای کاری آن °C 40 بوده و نباید از آن در آب و هوای گرمسیری در فضاهای بیرونی استفاده نمود. بسیار در برابر رطوبت مقاوم بوده و از چسبندگی و خواص مکانیکی ممتازی برخوردار است. استفاده از آن بر روی پلی تکس طول عمر آنرا چندین برابر افزایش می دهد. فام رنگی متنوعی داشته و اعمال آن با انواع روشها شامل قلم مو، غلتک، پاشش با هوا و بدون هوا امکانپذیر است. این محصول آب پایه بوده و در صورت نیاز به رقیق سازی، باید از مقدار اندکی آب استفاده نمود. رویه اکریلیک نیم براق در بسته بندی های ۴، ۱۲ و ۲۵ کیلوگرمی به بازار عرضه می شود.