رنگ اکریلیک مات

این رنگ برای کاربردهای زینتی و رنگ آمیزی فضاهای داخلی ساختمان مناسب است. فام رنگی متنوع و مات بودن آن، زیبایی چشمگیری به این رنگ داده است. اعمال آن با انواع روشها شامل قلم مو، غلتک، پاشش با هوا و بدون هوا امکانپذیر است. این محصول آب پایه بوده و در صورت نیاز به رقیق سازی، باید از مقدار اندکی آب استفاده نمود. رنگ اکریلیک مات در بسته بندی های ۴، ۱۲ و ۲۵ کیلوگرمی به بازار عرضه می شود.